(Sist oppdatert: 20. september 2019)

Personvernerklæring

Disse personvernreglene gjelder enhver bruk av produkter, tjenester og nettsteder levert av Zelo AS («Zelo»). Referanser til «vi», «vår» og «oss» refererer til Zelo, mens «du», «din» og «bruker» refererer til Zelo kunde eller bruker.

 

Informasjon vi lagrer

Når du bruker Zelo gir du oss to typer informasjon: personlig informasjon som du selv eller din administrator velger å formidle, og som blir samlet inn av oss, og informasjon om nettsidebruken som blir samlet inn av oss mens du bruker nettstedet og Zelos tjenester.

 

Informasjon vi lagrer 

Når du bruker Zelo gir du oss to typer informasjon: personlig informasjon som du selv eller din administrator velger å formidle, og som blir samlet inn av oss, og informasjon om nettsidebruken som blir samlet inn av oss mens du bruker nettstedet og Zelos tjenester.

 

Når du registrerer deg som bruker av Zelo, samtykker du til at Zelo kan sende deg e-post med innhold relatert til tjenesten og din konto.

 

Informasjon om nettsidebruken

Når du logger deg inn på Zelo, registrerer vi nettlesertypen og IP-adressen din. Denne informasjonen samles inn for alle som besøker Zelo. I tillegg lagrer vi bestemt informasjon fra nettleseren din ved hjelp av informasjonkapsler (cookies). Informasjonkapsler er data som lagres på din datamaskin, som er knyttet til informasjon om brukeren. Vi bruker informasjonskapsler for å bekrefte at du er logget inn. 

 

Vi bruker vedvarende informasjonskapsler til å lage statistikk om nettstedbruken på Tjenesten. Vedvarende informasjonskapsler lagres på datamaskinene din over en lengre periode. Denne informasjonen er ikke personlig identifiserbar. 

 

Opplasting av filer

Når Zelo laster opp filer fra datamaskinen din, lagres filene dine på våre servere. Da sender du samtidig filsysteminformasjon som navn på filer og mapper, filstørrelse og annen metadata. Filer er kryptert med Secure Socket Layer (SSL) under overføring.

 

Hvordan Zelo bruker informasjonen 

Informasjon innsamlet av Zelo brukes kun for å levere og forbedre Tjenesten, og for å utvikle nye produkter og tjenester

 

Vi kan se informasjon om ditt filsystem (som filnavn og filstørrelse etc.

  • Create suggestions for when it is most optimal to send a Zelo
  • Suggestions for what content will be most likely to engage your audience
  • Optimise content and user experience
  • What are the optimal channels to reach your audience
  • Help building better Zelo´s 

 

Vi vil ikke: 

  • Vi vil ikke selge eller markedsføre e-postadresser 
  • Vi vil ikke levere ut dine personopplysninger til tredjepart
  • Vi vil ikke åpne eller lese filene du lagrer hos Zelo

 

Barn under 13 år

Zelo tillater ikke at personer under 13 år registrerer seg. Zelo samler ikke bevisst inn eller ber om personlig informasjon fra personer under 13 år.

 

Sikkerhet

Zelo opererer med strenge sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjonen lagret hos oss.

 

Ettersom e-post og direktemeldinger ikke anses som sikker kommunikasjon, vil vi be om at du ikke sender sensitive personopplysninger til oss på e-post eller gjennom meldingstjenester.

 

Dersom du terminerer din brukerkonto blir brukerdata og annen informasjon oppbevart i arkiv eller back-up filer i inntil 90 dager.

 

Lenker

Zelo inneholder lenker til andre nettsteder. Vi står ikke ansvarlig for personvernpraksisen til andre nettsteder. Vi oppfordrer brukerne til å være oppmerksomme når de forlater sidene våre, og til å lese retningslinjene for personvern for alle nettsteder som samler inn personlig identifiserbar informasjon. Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for informasjon innhentet av Zelo.

 

Innsyn, endringer og sletting av Personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av Personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av Personopplysninger hos oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no. 

 

Ditt samtykke til behandling av Personopplysninger er en forutsetning for bruk av våre tjenester.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av Personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no.

 

Zelo´s use of Third Party Data Processors

Zelo uses infrastructure services with their own governing data processing agreements with Amazon Web Services, WP Engine, Userlane, Hootsuite, Mailchimp, Google Analytics, Crazyegg, Mailgun, Stripe and Mixpanel. All competence to administer these services exist in the Zelo organization, and in the rare occasions external consultants are used the actions are logged and regulated by our internal security instructions. We only use servers governed by the European internal market and the EU-US Privacy Shield.

 

Endring av Personvernerklæringen

Zelo forbeholder seg retten til å endre Personvernerklæringen, og vil melde fra om endringer på våre hjemmesider. Informasjon om disse endringene vil også bli sendt brukere på epost. Brukerens fortsatt bruk av Tjenesten innebærer aksept av disse endringene.