Funksjoner

Zelo integrerer kommunikasjon, onboarding og læring i en brukervennlig pakke.

Forstå når og hvordan dine ansatte engasjerer seg

Mennesker er forskjellige, og med Zelo kan du ta hensyn til dette. Få innsikt i ansattes vaner og preferanser, og optimaliser måten du kommuniserer med dem. Dashbordet gir deg innsikten du trenger og vi gir deg muligheten til å forbedre deg over tid. Vi gir deg råd om når du skal sende Zeloer for å optimalisere åpninger og svar.

Kontakt dine ansatte i kanaler de allerede bruker

Utvalget av applikasjoner og meldingsplattformer er mange. Zelo distribuerer innholdet direkte til e-post, SMS og meldingsplattformer som Slack, Teams og Workplace*. Over tid lærer systemet hvilke mottakere som svarer best på hvilke kanaler.

Lag en Zelo på et par minutter.

Å lage Zeloer er enkelt. Velg byggesteinene du trenger, få en struktur og legg til innhold. Enten det er en viktig video om den nye strategien, eller en quiz for å teste dine ansattes kunnskapsnivå om et spesielt tema.

Innhold som distribueres er alltid lett tilgjengelig for mottakerne.

Gjør innholdet ditt tilgjengelig. En unik URL opprettes og sendes til hver av mottakerne, og holder orden på tilbakemeldinger og svar. Ingen brukernavn eller passord kreves for mottakeren og lenkene kan åpnes på datamaskiner, nettbrett og mobile enheter.

Sett i gang og utforsk hvordan du kan dra nytte av Zelo-kreftene!